Innskráning í Karellen

„Leikskólastjóri skal stuðla að samstarfi milli foreldra og starfsfólks leikskóla með velferð barna að markmiði. Sé óskað eftir stofnun foreldrafélags skal leikskólastjóri aðstoða við stofnun þess“

(Lög um leikskóla nr.90/2008)

Í skólanum starfar virkt foreldrafélag sem hefur það markmið að huga að velferð barna í skólanum sem og að skipuleggja samverustundir foreldra og barna innan skólans með því að:

a) Auka samvinnu foreldra og starfsfólks og foreldra innbyrðis í tengslum við starfsemi og aðbúnað leikskólans.
b) Leggja hagsmunum barna lið bæði innan leikskólans og út á við


Foreldrafélag leikskólans Sjálands

Stofnað 19.október 2005

1.gr.

Félagið heitir Foreldrafélag Leikskólans Sjálands

2.gr.

Félagar eru allir foreldrar og forráðamenn barna í leikskólanum Sjálandi.

3.gr.

Markmið foreldrafélagsins er að stuðla að velferð barna með því að vinna að:

a) Aukinni samvinnu foreldra og starfsfólks og foreldra innbyrðis um starfsemi og aðbúnað leikskólans.

b) Því að leggja hagsmunum barna lið bæði innan leikskólans og út á við.

4.gr.

Félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi. Innheimta félagsgjalda er um hver mánaðamót og fylgja innheimtu leikskólagjalda.

Gjöldin renna í sjóð sem stendur straum af kostnaði við starfsemi félagsins.

5.gr.

Kosning til stjórnar félagsins skal fara fram á aðalfundi. Stefnt skal að því að hver kjarni leikskólans eigi fulltrúa í stjórninni. Auk þess skal Aðstoðarleikskólastjóri eiga setu í stjórn félagsins, þannig að samtals skipi stjórn 6 fulltrúa. Æskilegt er að hluti fulltrúa sitji í tvö ár í senn í stjórn. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Kjósa skal formann, gjaldkera og ritara.

6.gr.

Félagsmenn skulu á aðalfundi móta leiðir að markmiðum félagsins. Bókfæra skal allar ákvarðanir.

7.gr.

Stjórn félagsins hefur forgöngu um alla vinnu við starfsemi þess. Val verkefna og vinna stjórnarmanna og annarra félagsmanna skal vera innan ramma markmiða félagsins og að því marki sem ákvarðana aðalfundar nýtur við skal eftir þeim starfað.

Stjórn kemur saman svo oft sem þurfa þykir, að jafnaði þó ekki sjaldnar en mánaðarlega.

8.gr.

Aðalfund skal halda á tímabilinu 15.sept. til 1.nóv. ár hvert og skal boða til hans með auglýsingu með minnst viku fyrirvara.

Dagskrá aðalfundar skal vera þessi:

a) Skýrsla um starfsemi félagsins

b) Reikningar félagsins

c) Kosning til stjórnar

d) Breytingar á starfsreglum

e) Ákvörðun félagsgjalda

f) Önnur mál

9.gr.

Tillögur til breytinga á starfsreglum verður að hafa borist stjórn skriflega í síðasta lagi 3.dögum fyrir auglýstan fund. Breytingar á starfsreglum ná því aðeins fram að gana að 2/3 fundarmanna greiði þeim atkvæði.

Starfsreglur þessar voru samþykktar á stofnfundi félagins þann 19.október, 2005

© 2016 - 2024 Karellen