Innskráning í Karellen


Við viljum hafa skýra stefnu um það hvernig við mótum jákvæðan aga á leikskólanum. Kennarar þurfa verkfæri til að takast á við hegðun á árangursríkan hátt, láta starf kjarnans ganga vel og á sama tíma ýta undir vellíðan meðal barna. Með því að hafa aga gefst barninu betra færi á að æfa sjálfsstjórn eða sjálfsaga. Sjálfsagi meðal barnanna ýtir undir skipulagt starf á kjarnanum. Þannig tekst okkur að búa til góðar aðstæður fyrir börnin til að læra í.
Með því að hafa skýra stefnu í agamálum getum við gert meiri kröfur á samræmd vinnubrögð kennara. Það tryggir jafnræði meðal barnanna, það að sömu reglur gildi fyrir alla. Þegar börnin ganga að því vísu hvaða afleiðingar hegðun þeirra hefur, eru þau ekki einungis fljótari að læra hvar mörkin eru heldur veitir það þeim öryggi og festu. Við viljum hafa reglurnar skýrar og afleiðingar gegnsæjar og eðlilegar. Þannig verða áherslurnar í agamálum alltaf eins dag frá degi, sama hvaða kennari er. Þannig vita börnin til hvers er ætlast af þeim.
Agastefnan auðveldar foreldrum einnig aðgengi að upplýsingum um hvernig kennarar vinna með börnum þeirra í daglegu starfi á leikskólanum. Bestur árangur næst þegar skóli og heimili eru samtaka. Þær aðferðir sem við notum í skólanum til að efla jákvæðan aga er einnig hægt að nýta heima fyrir.
© 2016 - 2023 Karellen